Publiczne Pozytywne Przedszkole i Żłobek
w Leśniewie

Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie

Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie mieści się przy ulicy Szkolnej 2.  Swoją działalność rozpoczęło 17 lutego 2020 r. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe, pięknie wyposażone sale oraz plac zabaw. Sale zajęć dla dzieci są przestronne i estetycznie urządzone.

Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą w pełni przeżywać swoje radosne dzieciństwo i każdego dnia odkrywać nieskończony potencjał twórczy. Nasi przedszkolacy  uczą się przede wszystkim poprzez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie.

Od września rozpoczęły się zajęcia dodatkowe – zajęcia taneczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej , zajęcia z logopedą oraz zajęcia z językiem angielskim. Placówka czynna jest w godzinach 7.00 -17.00 od poniedziałku do piątku. Mamy również grupę dzieci żłobkowych. Organem prowadzącym przedszkole jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy – Edukacja.

Pozytywny Żłobek w Leśniewie

Pozytywny Żłobek w Leśniewie mieści się przy ulicy Szkolnej 2.  Swoją działalność rozpoczął 1 września 2020 r. Placówka należy do Fundacji Pozytywne Inicjatywy – organizacji zajmującej się szerokimi działaniami na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, zwłaszcza poprzez tworzenie instytucji edukacyjnych i opiekuńczych. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -17.00.

Opiekunki w naszym żłobku posiadają pełne kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry, każdego dnia odbywają się zajęcia dydaktyczne.

W Pozytywnym Żłobku w Leśniewie, podobnie jak w innych fundacyjnych placówkach, profesjonalna opieka nad dziećmi jest dla nas priorytetem. Edukacja obok opieki, stanowi istotną kwestię. W naszym żłobku zajęcia prowadzone w formie zabaw, mają za zadanie edukować oraz usamodzielniać dzieci.