Publiczne Pozytywne Przedszkole i Żłobek
w Leśniewie

Plan zajęć

7:00-8:45 – Schodzenie się dzieci, gimnastyka poranna

8:45-9:00 – Przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.30-10.30 – Zajęcia dydaktyczno-edukacyjne

10:30-12:00 – Zabawy dowolne, spacery, plac zabaw

12:15-13:00 – Przygotowanie do obiadu, obiad

13:00-14:00 – Odpoczynek, słuchanie muzyki, czytanie bajek

14:00-14:30 – Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14:30-17:00 – Zabawy stolikowe, muzyczno-ruchowe, rozchodzenie się dzieci do domów