Publiczne Pozytywne Przedszkole i Żłobek
w Leśniewie

Płatności za przedszkole:

Płatności za przedszkole należy dokonywać do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Płatność za posiłek wynosi 17,50 zł.

Płatność za nadgodziny 1,30 zł (jedna nadgodzina).

Opłaty za przedszkole prosimy dokonywać na konto bankowe nr:

74 1090 1102 0000 0001 3482 1302

Płatności za żłobek

Czesne za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1 300,00 złotych za każdy miesiąc. W przypadku osób zamieszkujących na terenie Gminy Puck opłata za pobyt dziecka jest pomniejszona o 300 zł w związku z dotacją celową z budżetu Gminy Puck. Koszt wyżywienia dziecka w żłobku wynosi 17,50 za dzienny zestaw posiłków.

Opłata wpisowa wynosi 300,00 złotych. 

Nr konta bankowego:67 1090 1102 0000 0001 3593 1593             

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwa Pozytywny Żłobek w Leśniewie.